Consultoría

Una de les activitats en les que INFORAD destaca són els  serveis que ofereix de Consultoria Mèdica Especialitzada en el disseny, la implantació i l’optimització de Departaments de Diagnòstic per la Imatge:

OPTIMITZACIÓ DE PROCESSOS DE GESTIÓ

Optimització de tots els circuits en els que treballen administratius, TER i Radiòlegs. En aquest apartat, podem mesurar el rendiment dels diferents actors, així com la seva optimització, seguiment, correcció i visualització de resultats de forma continua.

DETALLS ARQUITECTÒNICS i D’ENGINYERIA

Recerca del millor emplaçament ja sigui dins del mateix Hospital o en localitzacions externes si són Departaments de Diagnòstic per la Imatge no dependentes d’un Hospital. Elecció del millor model arquitectònic del  Departament dependent de la superfície adjudicada i de la  seva mida, incloent-hi distribucions estratègiques per a sales d’espera, maquines, sales d’informes, despatxos de supervisor i cap de  servei .

Elecció de màquines

Tant del número de màquines, com el fabricant i els models dependent de les característiques de l’entorn de treball, del pressupost i de les possibilitats de rendiment mitjà i comercial. Per la nostre experiència personal, per una part, i pel  nostre coneixement del mercat per l’altre, sabem elegir la maquina especifica depenent de les exigències de cada departament.

ELECCIÓ DE RADIÒLEGS i DEL FORMAT DE TREBALL

En aquest apartat podem decantar-nos per a  treballar en un entorn per “òrgan -sistema” o bé amb sistemes mixtos amb radiòlegs més generalistes,  depenent dels diferents paràmetres com poden ser la mida de l’hospital.

SERVEI D’URGÈNCIES RADIOLÒGIQUES

Mitjançant una plataforma de Teleradiologia, amb presencia física dels radiòlegs o sistemes mixtes per a   proves de major complexitat.

SEGUIMENT i MILLORA CONTINUA DELS RADIÒLEGS

Amb un sistema de valoració externa dels informes de cada radiòleg  a través de procediments de doble lectura.

PROVES INNOVADORES

A més de les proves bàsiques de les diferents modalitats, estem immersos en la recerca de la innovació constant per a satisfer la demanda dels metges prescriptores i dels pacients. Per això disposem de la capacitat de formació continua tant als TER com  els radiòlegs

ASSESORAMENT CIENTÍFIC

Tant des de l’implementació d’assaigs clínics, com sessions mèdiques internes i assistència als diferents comitès de l’hospital

EXPERIÈNCIA EN MEDICINA PÚBLICA

En haver treballat en l’àmbit de la sanitat pública, tant en grans hospitals com en ambulatoris de medicina primària, podem assessorar quant a les necessitats de la  població diana en matèria de la nostra especialitat.

En definitiva, aportem tot el necessari per a  la posada en marxa de nous projectes i l’assessorament en la optima gestió de departaments de diagnòstic per la imatge.

Entre els nostres casos de èxit, el Dr. Cristóbal Segura, va elaborar el projecte de disseny i implantació del Departament de Diagnòstic per la Imatge de la Clínica CIMA de Barcelona en el seu inici.

Anteriorment INFORAD va coordinar els Departaments de Diagnòstic per la Imatge dels Hospitals QUIRÓN A Coruña, Quirón Tenerife i QUIRÓN Marbella.