1. CONDICIONS GENERALS D’ÚS DE LA WEB I LA SEVA ACCEPTACIÓ

El present avís (d’ara endavant, el “Avís Legal”) regula l’ús del servei d’accés i utilització de la Web que INFORAD SL (d’ara endavant, “L’EMPRESA”) posa a la seva disposició.

L’EMPRESA, mentre que responsable de la Web informa que té el seu domicili social en C/ …., Barcelona,; amb CIF nombre … i inscrita en el Registre Mercantil de Barcelona, …

La utilització de la Web atribueix la condició d’usuari de la Web (d’ara endavant, el “Usuari”) i implica l’acceptació plena i sense reserves de totes i cadascuna de les disposicions incloses en aquest Avís Legal en la versió publicada per l’EMPRESA al moment mateix que l’Usuari accedeixi a la Web. L’EMPRESA es reserva el dret a modificar unilateralment, a qualsevol moment i sense previ avís, la presentació i configuració dels continguts i els serveis de la Web, així com les condicions requerides per a la seva utilització quan això sigui convenient per a la seva millor prestació.

El contingut de la present Web està protegit per les lleis de propietat intel·lectual.

Aquests continguts hauran de ser usats de forma correcta i licita per l’usuari i, en particular queda obligat a utilitzar aquests continguts de forma diligent, correcta i lícita.

No podran usar-se els continguts de forma contrària a la llei, a la moral o als bons costums acceptats en ordre públic.

Està prohibida la transmissió de qualsevol tipus de dades que vostè pugui realitzar a aquesta Web, o a altres pertanyents a terceres empreses els links de les quals podrà trobar dins d’aquesta Web, que atempti contra els drets de propietat de tercers, siguin obscens, pornogràfics, difamatoris, de caràcter amenaçador o material que pugui ser considerat delicte o falta en virtut del vigent Codi Penal.

Queda prohibida la reproducció, còpia, distribució, transformació o modificació de continguts (textos, imatges, veus o estructura) tret que es compti amb l’autorització expressa i per escrit del titular dels drets adquirits.

2. OBJECTE

A través de la Web, L’EMPRESA facilita als Usuaris informació de diversos serveis i continguts posats a disposició per l’EMPRESA.

3. CONDICIONS D’ACCÉS I UTILITZACIÓ DE LA WEB

3.1. Caràcter gratuït de l’accés i utilització de la Web

La utilització de la Web té caràcter gratuït per als usuaris.

3.2. Veracitat de la informació

Tota la informació que faciliti l’usuari a través de la Web haurà de ser veraç. A aquests efectes, l’usuari garanteix l’autenticitat de totes aquelles dades que comuniqui com a conseqüència de l’emplenament dels formularis de recollida de dades. D’igual forma, s’haurà de mantenir la informació facilitada a l’EMPRESA actualitzada. En tot caso l’usuari serà l’únic responsable de les manifestacions falses o inexactes que realitzi i dels perjudicis que causi a l’EMPRESA o a tercers per la informació que faciliti.

3.3. Obligació de fer un ús correcte de la Web

L’usuari es compromet a utilitzar la Web de conformitat amb la llei, el present Avís Legal, i altres avisos, reglaments d’ús i instruccions posats en el seu coneixement, així com amb la moral i els bons costums generalment acceptades i l’ordre públic.

A aquest efecte, l’usuari s’abstindrà d’utilitzar la Web amb finalitats o efectes il·lícits, prohibits en el present Avís Legal, lesius dels drets i interessos de tercers, o que de qualsevol forma puguin danyar, inutilitzar, sobrecarregar, deteriorar o impedir la normal utilització de la Web els equips informàtics o els documents, arxius i tota classe de continguts emmagatzemats en qualsevol equip informàtic de l’EMPRESA, o de qualsevol usuari d’Internet (maquinari i programari).

L’EMPRESA es reserva el dret a denegar o retirar l’accés a la Web, a qualsevol moment i sense necessitat de preavís, a aquells usuaris que incompleixin les presents Condicions Generals.

4. COPYRIGHT I MARQUES REGISTRADES

Totes les marques, noms comercials o signes distintius de qualsevol classe que apareixen a la Web són propietat de l’EMPRESA o de tercers, sense que pugui entendre’s que l’ús o accés a la Web i/o als serveis atribueixi a l’usuari dret algun sobre les citades marques, noms comercials i/o signes distintius.

Així mateix, els Continguts són propietat intel·lectual de l’EMPRESA o de tercers, sense que puguin entendre’s cedits a l’usuari, en virtut de l’establert en aquest Avís Legal, cap dels drets d’explotació que existeixen o puguin existir sobre aquests Continguts van més enllà de l’estrictament necessari per al correcte ús de la Web.

5. RESPONSABILITATS PER DANYS I PERJUDICIS

L’usuari de la Web o de qualsevol de les pàgines Web de terceres empreses, incloses en el website o amb un accés mitjançant un link des del mateix, serà responsable dels Danys i Perjudicis que L’EMPRESA pugui sofrir directa o indirectament, com a conseqüència de l’incompliment de qualsevol de les obligacions derivades establertes en el present Avís Legal.

6. LIMIT DE RESPONSABILITAT

6.1. Exclusió de garanties i de responsabilitat pel funcionament de la Web

L’EMPRESA no garanteix la disponibilitat del funcionament dels serveis de la Web.

Quan això sigui raonablement possible, L’EMPRESA advertirà prèviament les interrupcions en el funcionament de la Web. L’EMPRESA tampoc garanteix la unitat dels Serveis per a la realització de cap activitat en particular, ni la seva inhabilitat, i en particular, encara que no de manera exclusiva, que els usuaris puguin efectivament utilitzar els Serveis i accedir a les diferents pàgines Web des de les quals es prestin els Serveis.

6.2. Privadesa i seguretat en la utilització de la Web

L’EMPRESA no garanteix la privadesa i la seguretat de la utilització de la Web, no pot garantir la invulnerabilidad absoluta dels seus sistemes de seguretat.

6.3. Exclusió de garanties i de responsabilitat pels Continguts

L’EMPRESA no controla ni garanteix l’absència de virus ni d’altres elements en els Continguts que puguin produir alteracions en el sistema informàtic de l’usuari (programari i maquinari) o en els documents electrònics i fitxers emmagatzemats en aquest.

D’igual forma, L’EMPRESA, eludeix tota responsabilitat en els supòsits de fallada en el rendiment, error, omissió, interrupció, defecte de demora en l’operació de transmissió, fallada del sistema o línia, així com en el contingut, exactitud i opinions expressades i altres connexions subministrades per aquests mitjans.

L’EMPRESA no garanteix la licitud, fiabilitat i utilitat dels Continguts, ni tampoc garanteix la veracitat, exactitud, exhaustivitat i actualitat dels Continguts.

Aquesta Web pot establir enllaços a altres pàgines Web que pertanyen a tercers sobre els quals L’EMPRESA no té control algun. En aquests suposats L’EMPRESA no assumeix responsabilitat alguna ni compromís sobre la informació continguda en aquestes pàgines ni dels serveis o productes que en elles s’inclogui o ofereixi.

6.4. Deure col·laboració amb les Autoritats Competents

En cas que una autoritat judicial comuniqui a l’EMPRESA o aquesta tingui coneixement efectiu de l’existència d’una informació il·lícita continguda a la Web o que lesioni béns o drets d’un tercer susceptible d’indemnització, L’EMPRESA col·laborarà amb les organismes competents per a la identificació dels persones responsables d’haver publicat la informació il·lícita, i en tot cas, procedirà a retirar tal informació o fer impossible l’accés a la mateixa.

6.5. Exclusió de responsabilitat

L’EMPRESA EXCLOU QUALSEVOL RESPONSABILITAT PELS DANYS I PERJUDICIS DE TOTA NATURALESA QUE PUGUIN HAVER-SE DE DIRECTA O INDIRECTAMENT A FETS NO GARANTITS EN VIRTUT DE LES ANTERIORS CLÀUSULES 6.1, 6.2, 6.3. i 6.4.

7. POLÍTICA DE PROTECCIÓ DE DADES

L’EMPRESA té establerta una política de privadesa en el que refereix a les dades de caràcter personal, que recull, tracta o custòdia, clarament definida en la Política de Privadesa.

8. DURADA

L’EMPRESA podrà interrompre el servei de la Web no obstant això, està autoritzada a donar per acabada o suspendre la prestació dels Serveis a qualsevol moment. Quan això sigui raonablement possible, L’EMPRESA advertirà prèviament la terminació o suspensió de la prestació dels serveis de la Web.

9. JURISDICCIÓ

Les parts, amb expressa renúncia del seu propi fur, accepten com a legislació rectora del present contracte, l’espanyola, i se sotmeten per a la resolució de quants litigis poguessin derivar-se del mateix als Jutjats i Tribunals de Barcelona.

10. LEGISLACIÓ

Les presents Condicions Generals es regeixen per les lleis espanyoles.